Ας αγαπήσουμε την πόλη μας.Έλα κι εσύ να φτιάξουμε μια πραγματική "ουτοπία" στα δυτικά της Αθήνας με ανθρωποκεντρική ματιά.

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Επίσημη πρώτη της "εθελοντικής" διαδημοτικής κινητικότητας

Πηγή : www.avgi.gr
Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία της λεγόμενης εθελοντικής ενδοδημοτικής κινητικότητας, μέσω της οποίας το υπουργείο Εσωτερικών στοχεύει να βρει άμεσα 4.000 "διαθέσιμους". Έως τις 6 Μαρτίου δήμοι και περιφέρειες πρέπει να στείλουν στο υπουργείο Εσωτερικών τα αιτήματά τους για προσωπικό, ενώ όσοι υπάλληλοι ΟΤΑ κάνουν αιτήσεις μετάταξης ή μεταφοράς θα μείνουν για ένα μήνα σε διαθεσιμότητα.
Χαρακτηριστικό του πόσο θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει η διαδικασία είναι το γεγονός ότι η ενδοδημοτική κινητικότητα προχωρά χωρίς να επηρεασθεί από την απαγόρευση υπηρεσιακών αλλαγών λόγω εκλογών.
Χθες, το υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο-εγκύκλιο προς τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας για το πρόγραμμα της "ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας", στο οποίο διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό. Οι υπάλληλοι που θα μεταταχθούν θα τεθούν σε διαθεσιμότητα για ένα μήνα από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη μετάταξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως μετά τον μήνα, οπότε και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου προς διορισμό φορέα υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει τον φορέα προέλευσης και μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει τον φορέα υποδοχής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως σημειώνεται, το συγκεκριμένο προσωπικό δεν μπορεί "να χαρακτηρισθεί πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου